برندگان لیگ قهرمانی

لیگ آنلاین توپ شمار

توپ شمار

برندگان بازی "توپ شمار" لیگ قهرمانی شماره 19 مستربازی

1.butcherwolf10250,000
2.meh-mik9930,000
3.amir-mak9225,000
4.۱۳۷۴سینا9020,000
5.king.vp18918,000
6.bhr710258817,000
7.rami698816,000
8.mar-jah8815,000
9.zhigol698814,000
10.meysam_violon8813,000
11.mohammadreza0488811,000
12.kamyar808810,000
13.eli**869,000
14.fag-mak868,500
15.mostafaqasemi858,500
16.ali_lfc857,500
17.shokaran857,500
18.khashm857,000
19.مجيد خان احمدلو856,500
20.kourosh.k856,500
...
پشتیبانی آنلاین