برندگان لیگ قهرمانی

لیگ فردوسی(شماره ۷)

مومیایی

برندگان بازی "مومیایی" لیگ قهرمانی ۷ مستربازی

1. emadd 718 50,000
2. kakoo 692 30,000
3. lalee 692 25,000
4. rami69 646 20,000
5. afsaneh 578 18,000
6. bucherwolf 534 17,000
7. amir0052 503 16,000
8. arsham 474 15,000
9. ninja 392 14,000
10. mostafaqasemi 290 13,000
11. soroush-sph 240 11,000
12. نفر سوم 185 10,000
13. goldoon 167 9,000
14. mamad1212 158 8,500
15. آسیه 148 8,500
16. alimalim 144 7,500
17. senator 138 7,500
18. ramin 130 7,000
19. mr.mostafa 128 6,500
20. amina2 126 6,500
...
پشتیبانی آنلاین