برندگان لیگ قهرمانی

لیگ بهار (شماره ۳)

صعود

برندگان بازی "صعود" لیگ قهرمانی ۳ مستربازی

1. bucherwolf 583 50,000
2. amir0052 562 25,000
3. خود هیولا 554 20,000
4. emadd 476 15,000
5. ho3einmonster 437 14,000
6. alale 397 13,000
7. qakamad 389 12,000
8. mostafaqasemi 370 11,000
9. afsaneh 362 10,000
10. mtss200 357 9,000
11. darkninja 346 8,000
12. gladiator 270 7,000
13. sajjad 269 6,000
14. abbas 262 5,000
15. mmaleki 261 4,000
16. vahidajab 257 3,000
17. mamad1212 247 2,500
18. bardi 241 2,500
19. aref.rabi 222 1,500
20. milad 191 1,500
...
پشتیبانی آنلاین