برندگان لیگ قهرمانی

برندگان مستربازی

جنگ هوایی

برندگان بازی "جمگ هوایی" لیگ قهرمانی 50 مستربازی

1.اقاجانی251850,000
2.blazer222830,000
3.بباررر205925,000
4.deyako189520,000
5.sajadrnr167818,000
6.سیب سرخ151517,000
7.گل محمدی144616,000
8.yones140615,000
9.mrbazierr125414,000
10.setare0078122413,000
11.fatia110711,000
12.sarine100810,000
13.x‌‌‌‌‌‌9629,000
14.shayan1997p9158,500
15.one girl8268,500
16.faezeh8157,500
17.mohsenzamani7437,500
18.masoumeh7417,000
19.man umadam7186,500
20.سیراب5936,500
...